Engasjer Deg

Sammen med oss!

Engasjer Deg Sammen med oss!

I kampen for en mer rettferdig og likestilt verden for barn og unge som lever i ekstrem fattigdom.

VÅRT ARBEID I KENYA

Vi jobber for å gi Masaibarn og unge et bedre liv gjennom økonomisk støtte som sikrer skolegang og dekker grunnleggende behov. På vår eiendom utenfor Narok i Kenya driver vi et utdannings- og aktivitetsprogram med mål om å skape en hverdag for barna i Mara preget av læring, lek, og omsorg. Vi gir barna skolegang, dekker deres grunnleggende behov og ønsker å gi dem en reell mulighet til å forme et bedre liv i fremtiden, med økte muligheter.

SLIK BLIR PENGENE FORDELT

Vårt arbeid drives av frivillighet og engasjement, der 100% går direkte til vårt arbeid i Kenya. Resterende utgifter (administrerende i Kenya) betales av spesifikke sponsorer og styret selv.

100% av inntektene går direkte til innkjøp av mat, skolepenger og andre nødvendige ressurser som støtter opp mot vårt formål.

Prosjekter 2024

Vi skal bygge vårt utdanningssenter!

I samarbeid med Arkitekter Uten Grenser har vi designet vårt utdanningssenter. Dette senteret vil være en åpen og trygg læringsarena for masaibarn. Utdannings- og aktivitetsprogrammet som for tiden drives på vår eiendom, vil i fremtiden drives her. Utdanningssenteret skal være et sikkert sted for læring og lek, åpne muligheter for jenter og bidra til "empowerment" i lokalsamfunnene. Her skal vi daglig arbeide for å gi barn en tryggere og bedre hverdag, samt styrke deres utdanningsmuligheter.

Gjennom fokusert innsats på utdanning og "empowerment" ønsker vi å forme et samfunn der hvert barn har muligheten til å realisere sitt fulle potensiale, oppnå en utdanning som kan løfte dem selv og deres familie ut av fattigdom.
Ønsker du å bidra til realiseringen av vårt byggeprosjekt, ta kontakt med oss.