Engasjer Deg

Sammen med oss!

Engasjer Deg Sammen med oss!

I kampen for en mer rettferdig og likestilt verden for barn og unge som lever i ekstrem fattigdom.

VÅRT ARBEID I KENYA

Vi jobber for å gi Masaibarn og unge et bedre liv gjennom økonomisk støtte som sikrer skolegang og andre grunnleggende behov. Dette bidrar til å gi hvert enkelt barn en bedre hverdag og en lysere fremtid. Vi starter bygging av vårt utdanningssenter på organisasjonens tomt så fort alle ressurser er på plass.

I dag støtter vi barn og deres familier der 100% av inntektene går direkte til innkjøp av mat, skolepenger og andre nødvendige ressurser som støtter opp mot vårt formål.

SLIK BLIR PENGENE FORDELT

Vårt arbeid drives av frivillighet og engasjement, der 100% går direkte til vårt arbeid i Kenya. Resterende utgifter (administrerende i Kenya) betales av spesifikke sponsorer og styret selv.

100% av inntektene går direkte til innkjøp av mat, skolepenger og andre nødvendige ressurser som støtter opp mot vårt formål.

Våre Prosjekter

Vi bygger sport -og utdanningssenter

Vi skal bygge og utvikle et sport -og utdanningssenter på organisasjonens tomt i Narok, Kenya. Her skal vi daglig arbeide for å gi barn et tryggere og bedre liv. Vi trenger all hjelp vi kan få og ta gjerne kontakt med vår leder for å delta i vårt byggeprosjekt.