Engasjer Deg

Sammen med oss!

Engasjer Deg Sammen med oss!

I kampen for en mer rettferdig og likestilt verden for barn og unge som lever i ekstrem fattigdom.

VÅRT ARBEID I KENYA

Vi jobber for å gi Masaibarn og unge et bedre liv gjennom økonomisk støtte som sikrer skolegang og dekker grunnleggende behov. På vår eiendom utenfor Narok i Kenya driver vi et utdannings- og aktivitetsprogram med mål om å skape en hverdag for barna i Mara preget av læring, lek, og omsorg. Vi gir barna skolegang, dekker deres grunnleggende behov og ønsker å gi dem en reell mulighet til å forme et bedre liv i fremtiden, med økte muligheter.

SLIK BLIR PENGENE FORDELT

Vårt arbeid drives av frivillighet og engasjement, der 100% går direkte til vårt arbeid i Kenya. Resterende utgifter (administrerende i Kenya) betales av spesifikke sponsorer og styret selv.

100% av inntektene går direkte til innkjøp av mat, skolepenger og andre nødvendige ressurser som støtter opp mot vårt formål.

Prosjekter 2024

Vi skal bygge vårt utdanningssenter!

I samarbeid med Arkitekter Uten Grenser (AUG) har vi designet et utdanningssenter som skal bygges på eiendommen vår i Kenya. Her skal flere av våre sportslige og utdanningsrelaterte programmer drives i fremtiden. Senteret skal være en åpen og trygg læringsarena for Masai-barna i nærområdet og bidra til at flere barn får muligheten til å gå på skolen og delta i idrett. Her skal vi også ha egne programmer hvor vi jobber for å styrke jenters rettigheter og muligheter i livet.

Gjennom fokusert innsats på utdanning, idrett og "empowerment" ønsker vi å være med på å dyrke et samfunn der hvert enkelt barn har muligheten til å oppnå en utdanning, som de aktivt kan benytte til å hjelpe familien og lokalsamfunnet ut av fattigdommen og urettferdigheten de i dag lever i.

Ønsker du å bidra til realiseringen av vårt byggeprosjekt, ta kontakt på e-post.

Vi bygger brønn!

Før vi starter utviklingen av utdanningssenteret, planlegger vi å bygge en stor brønn på eiendommen vår. Rent vann spiller en avgjørende rolle i å støtte god og varig utdanning. Dette prosjektet kan du lese mere om her.

Vi starter byggingen av brønnen i mai 2024.