Jenters rettigheter og muligheter

I masai-kulturen er det store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er undertrykte, har lite rettigheter og mangler friheten til å ta egne valg. Tradisjonelt sett skal jenter giftes bort i tenårene. En vanlig praksis her er også å omskjære jentene før dette skjer. Jenta giftes dermed bort til en eldre mann som ofte har flere koner. Polygami (flerkoneri) er svært vanlig. Kvinnenes oppgaver og roller i samfunnet som regel basert på å være mor, melke kyrene og hente vann.

I nyere tid har flere masai-jenter tatt en utdanning. Noen har blitt mer bevist på deres rettigheter og ser på utdanning som den eneste muligheten for jentene sine til å skape en bedre fremtid som gir flere muligheter og mer frihet. Et hovedproblem er at de mangler økononimiske ressurser til å betale for skolegang og ofte må jentene hjelpe mødrene sine hjemme. Skolegang for gutter prioritere, og familier med flere barn og få ressurser må velge et av barn. Dette er som oftest tilfelle.