VÅR MISJON

  • Utdanning og læring

    Gi hvert enkelt barn muligheten til å gå på skole, lære å utvikle kunnskap og viten om deres egne rettigheter og muligheter i livet.

  • Idrett og felleskap

    Skape et felleskap gjennom sportslig aktivitet. Idrett er en motiverende faktor som åpner opp for andre muligheter i livet.

  • Inspirere og engasjere

    Inspirere og engasjere unge mennesker til å ta del i kampen mot en mer rettferdig og likestilt verden.