Om oss

Mara action Aid er en liten humanitær organisasjon som jobber for å gi masai-barn som lever i ekstrem fattigdom en utdanning og et bedre liv. I dag støtter vi 15 Masai-barn og deres familie med mat, skolegang og andre ressurser som bidrar til å gjøre hverdagen deres enklere og åpner opp fremtidige muligheter. Vi betaler skolepenger og sikrer skoleutstyr som uniform, bøker og skrivesaker til barna i tillegg til å være et etter skole-tilbud med undervisning og leksehjelp, måltider, lek og aktivitet. Et viktig fokus i arbeidet vårt er rettet mot jenters rettigheter ettersom unge masai-jenter risikerer å bli omskjært og giftet bort i ung alder dersom de ikke går på skole. Skolegang er derfor et enormt viktig virkemiddel for å bekjempe kvinnelig omskjæring av barn. 

Gjennom fokusert innsats på utdanning, idrett og «empowerment» ønsker vi å være med på å dyrke et samfunn der hvert enkelt barn har muligheten til å oppnå en utdanning, som de aktivt kan benytte til å hjelpe familien og lokalsamfunnet ut av fattigdommen og urettferdigheten de i dag lever i.

Vår historie

Mara Action Aid er en liten humanitær organisasjon. Organisasjon er registrert som en ikke-statelig organisasjon (NGO) i Kenya, og i Norge er organisasjonen registrert i enhet- og frivillighetsregisteret.

Mara Action Aid ble stiftet av Emma Sandvik fra Arendal, i samarbeid med Paul Nyang´Owo Otieno fra Kenya. Vår stifter bodde og jobbet som frivillig i Kenya før hun startet organisasjon Mara Action Aid. Organisasjonen ble opprettet i April 2020 like etter Emma Sandvik kjøpte en tomt på 8093 Kvadratmeter. Denne tomten er registrert i organisasjonens navn og det er her vårt aktivitet- og utdanningsprogram driftes i dag.