UTDANNING

Undervisningsopplegg etter skoletid 

For å sikre at barna vi støtter får en god utdanning som gir gode ferdigheter og kunnskap, driver vi et eget undervisningsopplegg etter skoletid. Linda Otieno som er daglig leder og lærer i Mara Action Aid står for undervisningsopplegget. Hos oss får barna ekstra undervisning i engelsk, ekstra undervisning i de øvrige fagene de har på skolen og gode og målrettede forberedelser til prøver og eksamener. Vi har et ekstra fokus på å gjøre læring morsomt og engasjerende, samtidig som vi skal ha høy kvalitet i undervisningen

Økonomisk støtte 

Vi dekker alt barna trenger for å kunne få skolegang. Vi betaler skolepenger, kjøper inn bøker og skrivesaker og dekker skoleuniform. Dette er noe familiene deres ikke har råd til.

Hvorfor er vårt undervisningsprogram nødvendig?

Barna går på offentlig skole. Selv om skolen er offentlig så er man nødt til å betale skolepenger. Undervisningen på de offentlige skolene er ofte av dårlig kvalitet selv om de stiller skyhøye krav til barna helt fra de er fire år. Språket som snakkes på skolen er utelukkende engelsk. Masaiene snakker språket maa, og barna lærer ikke engelsk hjemme. For å kunne komme seg til neste skoletrinn er barna nødt til å bestå årlige eksamener fra og med første klasse. Alt dette gjør at masai-barn fra ekstremt fattige kår har dårlige forutsetninger fra første skoledag. På skolen er det ingen tilrettelegging. Derfor er vårt undervisningsopplegg helt essensielt for at barna skal kunne lære det de skal og få gjennomført skolegangen.Idrett, aktivitet og fellesskap

Idrett og aktivitet bidrar til å fremme samhold og fellesskap, og gir barna muligheten til å være aktive og leke, noe de ofte ikke får anledning til hjemme. De må oftes hjelpe sine foreldre med ulike arbeidsoppgaver som å passe dyr, vaske klær, drive landbruk og ta vare på sine yngre søsken. Dette gjør idrett og aktivitet til en viktig del av vårt etter skole-tilbud. Det gir barna frihet til å være barn, leke med andre og ha det gøy i fellesskap.

Vi skal utvikle et eget sportsprogram etter at utdanningssentrene har blitt bygget. Dette programmet skal være åpent for alle barna i området. Dette er viktig fordi barna i området mangler friheten til å leke og være aktive. Vi ønsker å bidra til mer samhold, økte rettigheter og styrking av lokalsamfunnet. Organisert idrett kan også bidra til økte utdannings- og jobbmuligheter i fremtiden for barna.

Jenters rettigheter og muligheter

I masai-kulturen er det store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er undertrykte, har lite rettigheter og mangler friheten til å ta egne valg. Tradisjonelt sett skal jenter giftes bort i tenårene. En vanlig praksis her er også å omskjære jentene før dette skjer. Jenta giftes dermed bort til en eldre mann som ofte har flere koner. Polygami (flerkoneri) er svært vanlig. Kvinnenes oppgaver og roller i samfunnet som regel basert på å være mor, melke kyrene og hente vann.

I nyere tid har flere masai-jenter tatt en utdanning. Noen har blitt mer bevist på deres rettigheter og ser på utdanning som den eneste muligheten for jentene sine til å skape en bedre fremtid som gir flere muligheter og mer frihet. Et hovedproblem er at de mangler økononimiske ressurser til å betale for skolegang og ofte må jentene hjelpe mødrene sine hjemme. Skolegang for gutter prioritere, og familier med flere barn og få ressurser må velge et av barn. Dette er som oftest tilfelle.

MAT OG TILGANG TIL RENT VANN

Familiene vi støtter opplever mangel på mat for barna sine og mangler tilgang til rent vann. Vi gir derfor familiene mat en gang i måneden, og på denne måten sikrer vi at barna i vårt utdanningsprogram har tilstrekkelig ernæring hjemme. Når barna deltar i undervisning, lek og aktiviteter, får de alltid et får de alltid et måltid med mat og rikelig med vann.

Mat og vann spiller en avgjørende rolle i barnas utvikling og helse. Samtidig er det viktig for at barna skal kunne konsentrere seg og prestere godt på skolen. Vi jobber derfor for å sikre at barna får nødvendig ernæring og tilgang til rent vann, både hjemme og i våre utdanningsaktiviteter.

I mai 2024 stal vi bygge en stor vannbrønn på eindommen til organisasjonen. Denne brønnen vil bidra til store endringer for mange. Barna vi støtter vil ha tilgang til utilstrekklig med vann og familiene vil også kunne hente vann fra brønnen vår.