Vi er unge mennesker som jobber sammen for å bedre livskvaliteten til Masaibarn og unge som lever i ekstrem fattigdom i Narok, Kenya.

Mara Action Aid ble opprinnelig startet opp i Kenya, da Emma Helgesen Sandvik selv var bosatt der og arbeidet som frivillig. I møte med Paul Otieno, en svært dyktig og engasjert mann, utviklet deres arbeid seg raskt til organisasjonen Mara Action Aid.

Her jobber engasjerte mennesker med ulik bakgrunn, der alle deler en forpliktelse og interesse i vårt arbeid!

VÅRT ARBEID

Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til Masaibarn og øke deres tilgang til ressurser som gir dem friheten til å bestemme over sin egen framtid. Våre prosjekter vil legge vekt på å fremme hvert enkelt barns grunnleggende rettigheter og behov. Mange jenter opplever ofte å ikke få de samme mulighetene, ved å sørge for tilgang til en kvalitetsbasert læring ønsker vi å fremme deres posisjon.

Organisasjonen eier i dag en tomt på 8093 Kvadratmeter i Narok, Kenya. Når alle midler er på plass skal vi bygge å utvikle et sport -og utdanningssenter som daglig skal tjene lokale Masaibarn i område. Dette bygges om til en plattform som alltid skal benyttes til vårt formål;

Ved å løfte barn, med deres familier, ut av ekstrem fattigdom og inn på skoler, jobber vi for at barn som lever i vanskelige forhold kan få muligheten til å bestemme over sin egen fremtid. Slik kan vi alle bidra til å ta en viktig del i samfunnets utvikling; ved å investere i deres fremtid kan vi bidra til at unge blir en ressurs for nærområdet og sammen kan vi jobbe for å bekjempe den enorme urettferdigheten i verden.

VI STØTTER MASAIBARN

Vårt arbeid er rettet mot Masaibarn som lever i ekstrem fattigdom, der mulighetene er minimale. Masai folket er en urbefolkning som holder til i Tanzania og Kenya. Befolkningen lever på gamle tradisjonelle levemåter og er avhengig av kvegdrift som sin essensielle inntekt. Klimaendringene har ført til mangel på beiteområder som er avgjørende for å ivareta deres levebrød.

I masaikulturen er spesielt jenter undertrykte og har få rettigheter. I tenårene omskjæres jenter som en del av et overgangsritual til voksen alderen, hvorav deres fremtid heretter blir bestemt ut ifra dette. Masaifolket er et eksempel på en liten del av verdens befolkning som i dag påvirkes av den globale urettferdige utviklingen og klimaendringene som tar sted.

Vi ønsker å legge til rette for en bedre, tryggere og mer likestilt barndom der barn utvikler kunnskap og viten om deres rettigheter og muligheter i livet!