Bli med å sikre tilgang til rent vann

Rent vann spiller en avgjørende rolle i å støtte en god og varig utdanning. Før vi går i gang med utviklingen av utdanningssenteret vårt, vil vi prioritere byggingen av en vannbrønn. Vi er heldige som har kommet i kontakt med Yasin Ahsan, en person med betydelig erfaring innen innsamling, og som deler et brennende engasjement for å sikre tilgang til rent vann.

En daglig utfordring

En av de mest kritiske situasjonene masaiene står overfor er mangelen på rent drikkevann. Utbygging og modernisering har påvirket vannkilder, og befolkningsvekst har økt etterspørselen etter vann. Samtidig har klimaendringer og tørkeperioder blitt mer intense, og masaiene står overfor store utfordringer for å få tilgang til rent vann. Mange har ingen annen mulighet enn å gå milevis på jakt etter vann, som ofte er forurenset. Dette har konsekvenser for helsen deres, da de ofte må drikke forurenset vann som fører til vannbårne sykdommer og helseutfordringer. I tillegg tar det mye tid og energi å gå så langt for å finne vann.

Vi skal bygge vannbrønn

Mara Action Aid eier en tomt på litt over 8000 kvadratmeter. Her skal vi bygge utdanningssenteret designet av et frivillig team i Arkitekter Uten Grenser. Senteret blir en åpen og trygg læringsarena for masaibarn i fremtiden. Før vi starter utviklingen av senteret, skal vi bygge en stor vannbrønn i samarbeid med Yasin Ahsan. 

Slik kan du bidra

Din støtte er avgjørende for å gjøre denne innsamlingsaksjonen for rent vann vellykket. Hver donasjon, uansett størrelse, utgjør en forskjell og bringer oss ett skritt nærmere målet. Med din støtte kan vi sammen gi barna en trygg hverdag, preget av lek, læring og håp for fremtiden.

STØTT YASIN AHSAN SIN SPLEIS