Vårt senter for utdanning

I samarbeid med Arkitekter Uten Grenser (AUG) har vi designet et utdanningssenter som skal bygges på eiendommen vår i Kenya. Her skal vi drive og utvikle vårt utdanningsprogram til å bli enda bedre og større i omfang. Vi skal også utvikle vårt eget sportsprogram. Senteret skal være en åpen og trygg læringsarena for Masai-barna i nærområdet og bidra til at flere barn får muligheten til å gå på skolen og delta i idrett. Her skal vi også ha et eget program hvor vi jobber for å styrke jenters rettigheter og muligheter i livet.

I Masai-kulturen er det dessverre ikke uvanlig at unge jenter omskjæres og giftes bort i tidlig alder. Å sikre skolegang for de unge jentene i området er helt essensielt for at de ikke skal bli giftet bort og omskjært. For å skape en endring for unge masai-jenter er det viktig å drive informasjonsarbeid blant familiene deres og i lokalsamfunnet. Dette vil bli et viktig fokusområde som en del av vår kjernevirksomhet som utdanningssenter, nemlig muligheter og frihet gjennom utdanning.

Målet med å bygge utdanningssenteret er å nå ut til flere barn i området, styrke utdanningstilbudet, systematisere og styrke arbeidet med masai-jenters rettigheter og opprette et sportslig program.

Ønsker du å bidra til realiseringen av vårt byggeprosjekt? Ta kontakt på E-post: info@maraactionaid.no

VI BYGGER BRØNN

Før vi starter byggingen av utdanningssenteret, planlegger vi å bygge en stor brønn på eiendommen vår. Rent vann er en menneskerettighet. Familiene til barna i Mara Action Aid må gå lange avstander for å få tak i vann, og det er ingen garanti for at vannet de henter fra elven er rent. Organisasjonen vår har heller ikke god tilgang til rent vann som vi kan gi barna. En stor brønn på vår tomt vil utgjøre en stor forskjell med tanke på tilgangen til rent vann for organisasjonen, barna og deres familier.

Vi starter byggingen av brønnen i mai 2024.