Utdanning

Utdanning er en menneskerettighet som styrker barns frihet til å ta egne beslutninger. For barn som vokser opp i ekstremt vanskelige forhold er ofte utdanning nøkkelen til å sikre seg en bedre fremtid.

Kunnskap bidrar til å løfte barn ut av fattigdom og gir en reel mulighet til å danne en bedre fremtid for seg selv. Utdanning åpner opp for jenters muligheter på arbeidsmarkedet og er et middel som kan bidra til å sikre fattige, diskriminerte og undertrykte mennesker et bedre liv.

Vi jobber for å samle inn midler som går direkte til våre 15 Masaibarn og deres familie med mat, skolegang og andre ressurser som bidrar til å gjøre hverdagen deres enklere. Familiene lever under ekstremt vanskelige forhold, der barn daglig er preget av underernæring. Våre administrerende jobber sammen og sørger for at hjelpen går direkte til innkjøp av det mest trengende for våre barn.

Vi setter stor pris på alle bidrag som kommer inn og forsikrer dere om at alle innsamlende midler går direkte til å bedre hverdagen til de vi støtter. Ønsker dere måndlig rapport eller annen informasjon, kontakt vår leder på mail info@maraactionaid.com.

Sport

Sport et viktig verktøy som bidrar til å skape positive sosiale endringer for enkelt mennesker og samfunn rundt om i verden. Aktivitet og lek sørger for å skape glede og samhold i hverdagen. For barn og unge som lever i fattigdom er lek svært prissatt og bidrar til å gjøre en aktiv forskjell i deres liv.

Sport motiverer til læring og øker muligheten til å komme seg ut av fattigdommen. Vår sportslige leder Paul Nyang’owo Otieno vokste selv opp i slummen i Nairobi. Sport bidro til å føre han ut av den ekstreme fattigdommen og til den profesjonelle idrettslederen og forskeren han er i dag.

Sammen jobber vi for å samle inn midler til bygging av vårt sportssenter. Der vi skal utvikle programmer som fremmer barns rettighet til aktivitet, lek og læring.

Paul Nyang’owo Otieno er ansvarlig for utviklingen av vårt sportssenter og leder for våre idrettsbaserte programmer som skal utvikles i nærmere framtid. Han har tatt 7 år høyere utdanning og 18 års internasjonal arbeidserfaring. Han er en anerkjent forsker og strategisk idrettsleder med lang erfaring innen fattigdom og utviklingsarbeid, med sport som verktøy.

Han er fulltid forsker og idrettsleder på Kenyatta universitet i Nairobi.  I tillegg er han trener for FNs fotballag i Nairobi og deltid strategisk utvikler for humanitære organisasjoner.