Utdanning

Utdanning er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet; den er også nøkkelen som åpner dørene til barns potensiale og selvstendighet. For barn som vokser opp under ekstremt utfordrende forhold, utgjør utdanning ofte den kritiske forskjellen som sikrer en lysere fremtid. Den gir ikke bare barna grunnleggende kunnskap og ferdigheter, men fungerer som et kraftfullt verktøy for å ta informerte beslutninger om sin egen fremtid og for å påvirke samfunnet rundt seg.

Utdanning fungerer som en nøkkel til bedre tilgang til arbeidsmuligheter, øker sjansene for å oppnå en stabil inntekt, og har dermed direkte innvirkning på familiens økonomi. Den gir familier muligheten til å bryte ut av fattigdommen de lever i og gir barna en plattform for å skape en mer lovende fremtid for seg selv og inspirere endringer i samfunnet.

Vi driver et utdannings- og aktivitetsprogram med mål om å skape en hverdag for barna i Mara som er preget av læring, lek og omsorg. Gjennom vårt program gir vi også familieveiledning og sikrer at barnas grunnleggende behov blir møtt. Videre dyrker vi mat på vår eiendom med et langsiktig mål om å oppnå selvforsyning. Vårt spesielle fokus rettes mot jenters rettigheter og styrking («empowerment»).

Vi støtter 15 Masai-barn og deres familie med mat, skolegang og andre ressurser som bidrar til å gjøre hverdagen deres enklere. Familiene lever under ekstremt vanskelige forhold, der barn daglig er preget av underernæring. Våre administrerende jobber sammen og sørger for at hjelpen går direkte til innkjøp av det mest trengende for våre barn.

Vi setter stor pris på alle bidrag som kommer inn og forsikrer dere om at alle innsamlende midler går direkte til å bedre hverdagen til de vi støtter. Ønsker dere måndlig rapport eller annen informasjon, kontakt vår leder på mail maraactionaid@gmail.com

Sport

Sport et viktig verktøy som bidrar til å skape positive sosiale endringer for enkelt mennesker og samfunn rundt om i verden. Aktivitet og lek sørger for å skape glede og samhold i hverdagen. For barn og unge som lever i fattigdom er lek svært prissatt og bidrar til å gjøre en aktiv forskjell i deres liv.

Sport motiverer til læring og øker muligheten til å komme seg ut av fattigdommen. Vår sportslige leder Paul Nyang’owo Otieno vokste selv opp i slummen i Nairobi. Sport bidro til å føre han ut av den ekstreme fattigdommen og til den profesjonelle idrettslederen og forskeren han er i dag.

Sammen jobber vi for å samle inn midler til bygging av vårt sportssenter. Der vi skal utvikle programmer som fremmer barns rettighet til aktivitet, lek og læring.

Paul Nyang’owo Otieno er ansvarlig for utviklingen av vårt sportssenter og leder for våre idrettsbaserte programmer som skal utvikles i nærmere framtid. Han har tatt 7 år høyere utdanning og 18 års internasjonal arbeidserfaring. Han er en anerkjent forsker og strategisk idrettsleder med lang erfaring innen fattigdom og utviklingsarbeid, med sport som verktøy.

Han er fulltid forsker og idrettsleder på Kenyatta universitet i Nairobi.  I tillegg er han trener for FNs fotballag i Nairobi og deltid strategisk utvikler for humanitære organisasjoner.