UTDANNING

Undervisningsopplegg etter skoletid 

For å sikre at barna vi støtter får en god utdanning som gir gode ferdigheter og kunnskap, driver vi et eget undervisningsopplegg etter skoletid. Linda Otieno som er daglig leder og lærer i Mara Action Aid står for undervisningsopplegget. Hos oss får barna ekstra undervisning i engelsk, ekstra undervisning i de øvrige fagene de har på skolen og gode og målrettede forberedelser til prøver og eksamener. Vi har et ekstra fokus på å gjøre læring morsomt og engasjerende, samtidig som vi skal ha høy kvalitet i undervisningen

Økonomisk støtte 

Vi dekker alt barna trenger for å kunne få skolegang. Vi betaler skolepenger, kjøper inn bøker og skrivesaker og dekker skoleuniform. Dette er noe familiene deres ikke har råd til.

Hvorfor er vårt undervisningsprogram nødvendig?

Barna går på offentlig skole. Selv om skolen er offentlig så er man nødt til å betale skolepenger. Undervisningen på de offentlige skolene er ofte av dårlig kvalitet selv om de stiller skyhøye krav til barna helt fra de er fire år. Språket som snakkes på skolen er utelukkende engelsk. Masaiene snakker språket maa, og barna lærer ikke engelsk hjemme. For å kunne komme seg til neste skoletrinn er barna nødt til å bestå årlige eksamener fra og med første klasse. Alt dette gjør at masai-barn fra ekstremt fattige kår har dårlige forutsetninger fra første skoledag. På skolen er det ingen tilrettelegging. Derfor er vårt undervisningsopplegg helt essensielt for at barna skal kunne lære det de skal og få gjennomført skolegangen.