MAT OG TILGANG TIL RENT VANN

Familiene vi støtter opplever mangel på mat for barna sine og mangler tilgang til rent vann. Vi gir derfor familiene mat en gang i måneden, og på denne måten sikrer vi at barna i vårt utdanningsprogram har tilstrekkelig ernæring hjemme. Når barna deltar i undervisning, lek og aktiviteter, får de alltid et får de alltid et måltid med mat og rikelig med vann.

Mat og vann spiller en avgjørende rolle i barnas utvikling og helse. Samtidig er det viktig for at barna skal kunne konsentrere seg og prestere godt på skolen. Vi jobber derfor for å sikre at barna får nødvendig ernæring og tilgang til rent vann, både hjemme og i våre utdanningsaktiviteter.

I mai 2024 stal vi bygge en stor vannbrønn på eindommen til organisasjonen. Denne brønnen vil bidra til store endringer for mange. Barna vi støtter vil ha tilgang til utilstrekklig med vann og familiene vil også kunne hente vann fra brønnen vår.