Journal2022-08-25T05:01:41+01:00

KOMMER SNART

Vi jobber med bloggen og vil oppdate etterhvert

ET TØFT LIV. En hverdag for barna i Mara Publisert av Emma Sandvik. Barna i Mara lever et tøft liv preget av sult, fattigdom og store sosiale utfordringer. De bor i ekstremt dårlige forhold, langt

Utdanning- en menneskerettighet Publisert av Emma Sandvik Retten til å lese, lære og gå på skole er en menneskerettighet- nedfelt i artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Alle barn har rett til gratis grunnopplæring. Likevel

Change a life today

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

Gå til toppen