Utdanning- en menneskerettighet

Publisert av Emma Sandvik

Retten til å lese, lære og gå på skole er en menneskerettighet- nedfelt i artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Alle barn har rett til gratis grunnopplæring. Likevel er det over 265 millioner barn som ikke har muligheten til å starte på skolen eller fullføre obligatorisk grunnopplæring. I Afrika er 40% av disse unge jenter. Utdanning bidrar til utvikling og varig endring for enkeltpersoner så vel som for samfunn. For oss i Mara er utdanning essensielt viktig!

I dag settes utdanning i fokus verden rundt, også blant masaiene. Utdanning og kunnskap er nøkkelen til at barna selv kan løfte seg selv og sin familien ut av fattigdom. Vi syntes det er utrolig givende å se hvordan barna i Mara har utviklet seg etter de startet på skolen og hvordan de sammen har fått et engasjement for å skrive, lese og lære. Vi kunne ikke vært stoltere av barna og takknemlige for at vi sammen kan sørge for at de selv kan gjøre den endringen som skal til, løfte deres familier og lokalmiljøet ut av fattigdom og sosialt utfordrende leveforhold og frem mot en lysere fremtid🌈💕

Vi har troen på at alle barn kan lære, uavhengig av hvor du bor og hvor mye du har. Masaiene har tradisjonelt levd som nomader, av naturens ressurser. Vi bruker naturens ressurser for å spre læring, lek og morro blant barna og i masailandsbyene i nærområdet. For barn som ikke har skoleutstyr eller annen tilgang til læring, betyr ikke dette at de ikke kan lære. Det viktig å oppmuntre barn til å være kreative!

Vi har stor tro på at så lenge vi oppfordrer, motiverer og tilrettelegger læring kan et hvert barn oppmuntres til å ta en aktiv del i læringen og spre kreativiteten videre til sine søsken og andre barn i landsbyene. Utdanning er en rettighet og sammen sørger vi for at barna i Mara har full tilgang til god utdanning.💕