Utdanning- en menneskerettighet Publisert av Emma Sandvik Retten til å lese, lære og gå på skole er en menneskerettighet- nedfelt i artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Alle barn har rett til gratis grunnopplæring. Likevel er det over 265 millioner barn som ikke har muligheten til å starte på skolen eller fullføre obligatorisk grunnopplæring. I