VI BYGGER BRØNN

Før vi starter byggingen av utdanningssenteret, planlegger vi å bygge en stor brønn på eiendommen vår. Rent vann er en menneskerettighet. Familiene til barna i Mara Action Aid må gå lange avstander for å få tak i vann, og det er ingen garanti for at vannet de henter fra elven er rent. Organisasjonen vår har heller ikke god tilgang til rent vann som vi kan gi barna. En stor brønn på vår tomt vil utgjøre en stor forskjell med tanke på tilgangen til rent vann for organisasjonen, barna og deres familier.

Vi starter byggingen av brønnen i mai 2024.